STRONA GŁÓWNA    TEORIA    ZADANIA    DOŚWIADCZENIA    PRACOWNIA    KONTAKT   


Wiadomości wstępne
1. Podstawowe wielkości i jednostki fizyczne
2. Przeliczanie jednostek
3. Powtórzenie podstawowych wiadomości z matematyki

Ruch
1. Ruch jednostajny prostolinowy
2. Ruch jednostajnie zmienny
3. Ruch - wykresy

Dynamika
1. Zasady dynamiki Newtona
2. Pęd i popęd
3. Zasad zachowania pędu
4. Siły oporu ruchu
5. Ruch po okręgu
6. Wpływ sił na ruch

Energia mechaniczna
1. Rodzaje energii mechanicznej
2. Przemiany energii mechanicznej
3. Praca i moc
4. Maszyny proste

Pole grawitacyjne
1. Siła grawitacji a siła ciężkości
2. Pole grawitacyjne. Natężenie pola grawitacyjnego
3. Praca w polu grawitacyjnym
4. Energia potencjalna pola grawitacyjnego
5. Układ Słoneczny

Materiały do lekcji: referaty, prace domowe...

Wszelkie wiadomości dostępne są w dziale: teoria


Na tej stronie będą prezentowane materiały, które obowiązują na zajęciach fizyki w I klasie LO.
Podczas zajęć korzystamy z następujących podręczników:
1. P. Walczak, G. Wojewoda,
Fizyka 1, Wydawnictwo Operon
2. L.Falandysz,
Zbiór zadań z fizyki dla klasy I , Wydawnictwo Operon
3. B.Sagnowska, Fizyka dla każdego, Wydawnictwo Zamkor
4. M. Fiałkwoska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska
Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Zamkor


Materiały szkolne

Klasa I LO

Klasa II LO

Klasa III LO

Klasa I Technikum

Klasa II Technikum

Klasa III Technikum

Klasa IV Technikum

Szkoła wieczorowa i zaoczna

Klasa I ZSZ

Klasa II ZSZ


created T.Rogowski © 2008  trogowski@poczta.fm