STRONA GŁÓWNA    TEORIA    ZADANIA    DOŚWIADCZENIA    PRACOWNIA    KONTAKT   


Wiadomości wstępne
1. Podstawowe wielkości i jednostki fizyczne
2. Przeliczanie jednostek
3. Własności wektorów. Działania na wektorach
4. Powtórzenie podstawowych wiadomości z matematyki

Ruch
1. Ruch. Względność ruchu
2. Ruch jednostajny prostolinowy
3. Ruch jednostajnie przyspieszony
4. Ruch jednostajnie opóźniony
5. Badanie ruchów jednostajnych

Dynamika
1. Zasady dynamiki Newtona
2. Pęd i popęd
3. Zasad zachowania pędu
4. Tarcie
5. Równia pochyła

Rzuty
1. Rzut pionowy
2. Rzut poziomy
3. Rzut ukośny

Praca, moc, energia
1. Praca i moc
2. Energia kinetyczna i potencjalna
3. Zasada zachowania energii

Ruch po okręgu
1. Ruch jednostajny po okręgu
2. Przyspieszenie dośrodkowe
3. Siły działające w ruchu po okręgu

Materiały do lekcji: referaty, prace domowe...

Wszelkie wiadomości dostępne są w dziale: teoria


Na tej stronie będą prezentowane materiały, które obowiązują na zajęciach fizyki w I klasie LO.
Podczas zajęć korzystamy z następujących podręczników:
1. P. Walczak, G. Wojewoda,
Fizyka 1, Wydawnictwo Operon
2. L.Falandysz,
Zbiór zadań z fizyki dla klasy I , Wydawnictwo Operon
3. B.Sagnowska, Fizyka dla każdego, Wydawnictwo Zamkor
4. M. Fiałkwoska, K. Fiałkowski, B. Sagnowska
Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Zamkor


Materiały szkolne

Klasa I LO

Klasa II LO

Klasa III LO

Klasa I Technikum

Klasa II Technikum

Klasa III Technikum

Klasa IV Technikum

Szkoła wieczorowa i zaoczna

Klasa I ZSZ

Klasa II ZSZ


created T.Rogowski © 2008  trogowski@poczta.fm